BLIV RINGET OP

91 99 66 99

Tjek af hvis følgende er tilfældet

BLIV RINGET OP

91 99 66 99

Tjek af hvis følgende er tilfældet

BEREGN DIN PRIS OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

h

NESS UDARBEJDER EN HANDLINGSPLAN FOR FORLØBET

NESS FJERNER SKIMMELSVAMPEN - NESS PURE

NESS UDFØRER KVALITETSKONTROL OG TESTS

Forsikringsskader med skimmelsvamp

Her får du indsigt i spørgsmål som fx: Dækker forsikringen skimmelsvamp. Du får indsigt i om hvornår en husforsikring dækker skimmelsvamps skader. Du får indsigt om forsikringer dækker vandskader samt fugtskader. Du får samtidigt indsigt i en ejerskifteforsikring i relation til skimmelsvamps skader samt følgeskader forårsaget af skimmelsvamp.

Indholdfortegnelse:

  1. Hvad gør jeg som lejer, der har skimmelsvamp i min bolig?
  2. Hvornår dækker en husforsikring skimmelsvamps skader?
  3. Dækker en ejeskifteforsikring skimmelsvamps skader?
  4. Er der begrænsinger i forsikringsdækningen af følgeskader, som forårsaget af skimmelsvamp?
  5. Hvor kan skimmelsvamp opstå som følgeskade?

Hvad gør jeg hvis jeg er lejer og har skimmelsvamp i min bolig?

Hvis du dog er lejer af en bolig, så kan du i mange tilfælde få udlejeren til at tage sig af skimmelsvampen. Det er din pligt som lejer, at der ikke er skimmelsvamp i din bolig. Se mere information til lejere her.

Hvornår dækker en husforsikring skimmelsvamps skader

Husforsikringer, som inkluderer svampedækning, dækker som udgangspunkt udgifter til reparation af svampeskader på byggematerialer, når og kun når at skaden er så alvorlig, at konstruktionen er nedbrudt.

Oftest vil en udvidet svampedækning også kompensere for råd i selve byggematerialet, hvad enten det er er træ, pap i gipsvæg, tapet eller andet byggemateriale. Det afhænger dog altid af den konkrete police.

Der kan i nogle forsikringer også være forbehold. Det kan være at forsikringsfirmaet har taget forbehold for noget træværk. Dette træværk kan så ikke kompenseres, hvis det blev udsat for et skimmelsvamps angreb.

Man skal også huske på , at husforsikringer dækker udelukkende skimmelsvampsskader, der nedbryder byggematerialet i et omfang således at byggematerialets levetid forkortes.

Husforsikringen dækker dog skader på indbo, som følge af skimmelsvamp. Så bliver dit tøj, din sofa eller andet organisk materiale ramt af skimmelsvampen vil dette, hvis dækningsberettiget, være omfattet af din husforsikring.

Forsikringsselskabet vil oftest betale for rengøring af det inficerede indbo. I nogle enkelte heldige tilfælde vil der kunne være kompensation, hvis det står meget skidt til og indboet ikke står til at rengøre effektivt.

Dækker ejeskifteforsikring skimmelsvamps skader?

I princippet JA. MEN.

En ejerskifteforening dækker skader. De definerer en skade som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold som fx skimmelsvamp, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed.

Hvis en skade skal dækkes af en ejerskifteforsikring så skal den være omfattende nok til at kunne forringe husets markedsværdi eller brugbarhed. Det er så der at forsikringselskabet vil foretage en vurdering af om det skimmelsvamp, som du har er omfattende nok.

For at en ejerskifteforsikring kan dække en skimmelsvamps skade, må den ikke nævnes i hverken tilstandsrapporter eller el-installationsrapport. Er skaden nævnt i en af disse rapporter, så må du være bekendt med skimmelsvamps skaden inden du købte huset.

Du skal dog også være klar over, at det ikke er i alle omstændigheder, at en ejerskifteforsikring dækker. Køber du fx et ældre hus, kan det være at bygningens konstruktion muliggør skimmelsvamp i dette tilfælde vil det ikke altid være ligetil at få en kompensation.

Er der begrænsninger i forsikringsdækningen af følgeskader, som forårsaget af skimmelsvamp?

Hvor kan skimmelsvamp opstå som følgeskade?
Skimmelsvamp kan fx opstå som følge af rør skade, vandskade og brandskader. Hvis vi visualiserer at en væg eller en gulvkonstruktion har været udsat for meget vand og affugtning ikke har fundet sted, så vil dette være et godt fundament for skimmelsvamps angreb.

Disse skimmelsvampsskader regnes som følgeskader, da det er resultatet af en anden primær skade, hvor skimmelsvampen så må antages for at være en sekundær skade.

Primære og sekundære skader

En dækningsberettiget skade, som er primær og dermed fører til skimmelsvamp. Jamen så er skimmelsvamp dækket. En primær skade kan fx. være en vandskade, som fører til våde eller fugtige overflader, som dermed kan være årsag til at der opstår skimmelsvamp. Det kan også være der opstår skjulte skimmelangreb bag konstruktioner.

Disse skjult følgeskade bliver dækket af forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet skelner mellem primære og sekundære skader. Skimmelsvamp kan opstå ved fugt, men husforsikringen dækker ikke en sekundær skade overhovedet, hvis ikke den er opstået som følge af en primær skade.

Det er altså ikke en dækningsberettiget skade, hvis der ikke er tale om opståede skade. Skimmelsvamp dækkes altså ved primære skader. Skimmelsvamp nedbryder konstruktionerne. Det betyder altså, hvis skimmelsvampen er en sekundær skade opstået pga. en primær skade, så vil forsikringsselskabet betale for tilstrækkeligt effektiv skadesudbedring, hvis du kan dokumentere skaden.

Opståede skade (r) efterfulgt af en primær skade

Husforsikringen dækker vandskader og andre primære skade, under dette kan skimmelsvamp dækkes. Dog som en efterfulgt skade af en primær skade. Fx. har du utætte vandrør, knækkede tagsten, massive vandmængder så kan det være at din husforsikring dækker.

Følg forsikringsselskabets anvisninger

Det er dog vigtigt altid at følge forsikringsselskabets anvisninger, når skaden er sket. Herudover skal man altid huske at handle med forsikringsselskabets godkendelse, så man er sikker på forsikringen dækker.

Du kan risikere ikke at have dækket skimmelsvamp

Hvis man blot handler uden forsikringsselskabets godkendelse, kan man risikere at tabe sagen og dermed selv betale for selve renoveringen. Efter man påbegynder renoveringen kan det være meget svært at få pengene ud af forsikringsselskabet. Derfor skal man i sådanne sager altid have dem med under hele processen.

De kan også udføre en efterfølgende kvalitetssikring, således du er sikker på det håndværkerne udfører er i god kvalitet. Således kan forsikringsselskaber også fungere som Ekstern rådgiver på den pågældende opgave.

Skimmelsvamp som primær eller følgeskade

Forsikringsselskaber adskiller mellem primære og sekundære skader. Første skader er skader i konstruktionen. Problemet kan være en beskadiget tagflise eller et knækket rør, som har forårsaget massive mængder af vand og dermed oversvømmelse. Sekundære skader er følgeskader.

Skaderne kan opstå som følge af rør eller vandskader forårsaget af skybrud. En husgaranti dækker kun skader forårsaget af svampe der nedbryder trækkonstruktionerne. Skimmelsvampe er ikke i stand til nedbryde træ, så de udgør ikke en direkte fare for huset. Når du oplever en primær skade, hvor konstruktionens levetid forkortes skal du altid være i stand til at kunne dokumenterer skaden.

Hvis du efterfølgende kan bevise at skadens omfang har medført til skimmelsvamp, som dermed har været en hidtil skjult følgeskade af den første skade, så vil forsikringen dække skimmelsvampen. Forsikringsselskabets behandling kan dog godt tage lidt tid og især hvis du har utilstrækkelig dokumentation.

Fordele ved Ness

Miljøvenligt

NESS gør brug af både miljøvenlige og bæredygtige midler til fjernelse af skimmelsvamp. Vi indgå i diverse bæredygtige tiltag for at passe på miljøet. Læs mere under om os.

Hele sjælland

NESS Dækker hele sjælland. Hvad enten du skal have fjernet skimmelsvamp i københavn, omegn eller på kysterne på sjælland.

Værdi for pengene

Hos NESS får du værdi for pengene. Vi har sparet meget af mandskabstimerne væk ved brug af avancerede maskiner. Det gør det billigere for dig som kunde hos NESS.

Kvalitet

Efter kundetilfredshed vægter vi kvalitet. Du vil derfor altid opleve et veludført arbejde, når du har haft NESS ude på en opgave.

Du er i centrum

Som kunde er du og din tilfredshed altid i centrum hos NESS. Vi vægter din tilfredshed højt og lever af glade kunder. Derfor er din tilfredshed alt afgørende for forløbet hos NESS.

Ekspertise

Alle NESS' medarbejdere er grundigt oplært og uddannet. De har de rigtige kurser og uddannelser bag sig. Det er din garanti for kvalitet.

Har du brug for at få bugt med skimmelsvampen?

Beregn din pris for enten undersøgelse el. fjernelse af skimmelsvamp

BEREGN PRIS

0$

Tusind tak for din anmodning. Vi kontakter dig snarest.

Antal rum

Antal rum det drejer sig om

Du skal vælge en mulighed for at fortsætte

Skimmelsvamp eller skadedyr?

Beskriv gerne kort opgaven

Du skal vælge en mulighed for at fortsætte

Antal kvadratmeter

Antal kvadratmeter det drejer sig om

Det behøver ikke at være præcist blot et estimat. Det er udelukkende de rum, der skal undersøges.

Du skal vælge en mulighed for at fortsætte

Bemærkninger

Hvis du har eventuelle bemærkninger, kan du skrive dem ind i feltet. (Ikke nødvendig at udfylde.)

Du skal vælge en mulighed for at fortsætte

Kontaktoplysninger

The final estimated price is :

Summary

Beskrivelse Information Kvantitet Price
Discount :
Total :